10.03 14:30 - Sprint M
11.03 14:40 - Sprint K
12.03 13:00 - Bieg ze startu wspólnego M
12.03 15:15 - Bieg ze startu wspólnego K
13.03 12:30 - Sztafeta M+K
13.03 15:15 - Supermikst M+K