Decyzja dot. Rosji i Białorusi we wrześniu

Planowany na wrzesień Kongres Międzynarodowej Unii Biathlonu zadecyduje o ewentualnej dalszej dyskwalifikacji reprezentacji Rosji i Białorusi. Zarząd IBU zalecił utrzymanie zawieszenia.

Zgodnie z Konstytucją IBU zawieszenie federacji narodowej obowiązuje do najbliższego Kongresu. Ten planowany jest na 15-18 września 2022 roku. Krajowe związki Rosji i Białorusi zostały zawieszone w prawach członka IBU decyzją Zarządu wiosną tego roku po napaści Rosji i Białorusi na Ukrainę. W wyniku tej decyzji reprezentanci agresorów nie mogą brać udziału w rywalizacji sportowej.

Na miesiąc przed rozpoczęciem Kongresu Zarząd IBU zwrócił się do delegatów z apelem o utrzymanie zawieszenia do czasu, gdy Rosyjska Unia Biathlonu i jej białoruski odpowiednik nie zdystansują się od wojny na Ukrainie i zapewnią, że żaden z ich działaczy lub sportowcy nie są aktywnie zaangażowani w działania wojenne.

Mimo zawieszenia przedstawiciele rosyjskich i białoruskich władz biathlonowych będą obecne na Kongresie i będą mogły ustosunkować się do zaistniałej sytuacji…