Redaktorzy poszukiwani

Interesujesz się biathlonem? Potrafisz redagować teksty? Znasz języki obce? Dołącz do redakcji Biathlon.pl.

Oczekujemy przede wszystkim niegasnącego zapału, rzetelności, posługiwania się poprawną polszczyzną, znajomości przynajmniej jednego języka obcego oraz wiedzy na temat naszej dyscypliny. Wiek oraz płeć nie mają żadnego znaczenia.

Osoby chętne do współpracy z redakcją Biathlon.pl mogą zgłaszać się pod adresem mailowym: biuro@bissport.pl.